Ko želi lijepu osobinu neka je često čini

Postoji pravilo u psihologiji koje kaže:“Ono što svakodnevno praktikujemo i vježbamo, lahko ćemo savladati…”Dakle, ako se svakodnevno brinemo, bespotrebno ćemo se brinuti za svaku, pa

MORAL

Poslanik, s.a.v.s., najbolji primjer

AKTUALNO

Oplemeni svoju dušu

MOJ UZOR

Serijal koji odgaja