edhem šarkavi

Trenuci sa Miljenikom…

Srce mi se slama kada u hadiskim knjigama čitam da jedan ashab pita drugog:“Odakle ideš?”, a on odgovara “Idem