June 15, 2022

Sunnet uspjeha

“Allah je najveći, vidim ključeve Šama!” “Allah je najveći, vidim ključeve Perzije!” “Allah je najveći, vidim ključeve Jemena!” Bilo