April 8, 2022

Salavati kao lijek za srce

Da li je vašem srcu potrebno izlječenje? Razmislite o tome kako se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, osjećao kada