Allah koga voli, cijelom ga svijetu omili

“I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.” (Kur’an, Hud, 90.)

“I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.”  (Kur’an, Hud, 90.)

U ovom ajetu, vjerovjesnik Šuajb upozorava svoj narod na odbacivanje Božijih znakova, podsjećajući ih na sudbinu drugih naroda koji su to učinili. Ali on ih ne samo upozorava, već ih podsjeća ko je Allah i šta će kod Njega naći: milost i ljubav. Dakle, upozorenja nisu tu da očajavate, već da znate da će ono što ostavljate biti zamijenjeno onim što je beskrajno bolje – Božijom ljubavlju.

Allah je sebe nazvao El-Vedūd – dok na arapskom postoji mnogo riječi za ljubav, ‘vudd’ je vrsta ljubavi koja se manifestuje, koja se pokazuje. Dakle, Allah ne samo da voli, već On iskazuje tu ljubav prema vama . I On želi da znamo ovo o Njemu.

Za neke bi moglo biti iznenađujuće da je Allah sebe nazvao El-Vedūd. Možda smo navikli da čujemo njegova druga imena i atribute, ali ne i ovo. Ipak, Allah zna potrebe našeg srca. On zna da kao ljudska bića ne samo da želimo da se prema nama dobro postupa, već želimo i da budemo sigurni da smo voljeni.

Zaista, dio ljepote prethodno citiranog ajeta je da oni od nas koji smo napravili velike greške možda imaju nadu u Njegov oprost, ali se osjećaju kao da nas On nikada ne bi mogao voljeti. Ipak, ova imena, Samilostan i Onaj koji puno voli,  su uparena zajedno kako bismo znali da kada mu se vratimo, On ne samo da će oprostiti, već nas i voli.

El-Vedūd nam, u Svojoj velikodušnosti, govori da On voli i da će tu ljubav pokazati. 

I za koga?

Allah voli one:

“Koji se uzdaju u Allaha”:

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Ali ‘Imran, 159.)

“Koje se mnogo čiste” 

I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci:” To je neprijatnost.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (El-Bekara, 222.)

“Koji se kaju”

Oni koji se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj. (Et-Tevba, 112.)

“Pravedne”:

Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im ili presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu ni malo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne. (El–Ma’ida, 42.)

 “One koji se na Allahovom putu bore”:

Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. (Es–Saff, 4.)

 “Izdržjive – Koji su strpljivi u nevolji”

A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti se pravdali – a Allah izdržljive voli – (Ali ‘Imran, 146.)

 ” Koji su svjesni Boga – Pobožni”

Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. – A Allah dobro zna one koji su pobožni. (Et-Tevba, 4.)

 “Koji dobra djela čine”

I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro djelo činite; Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. ( El-Bekara, 195.)

I kako On manifestuje tu ljubav?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.’” (Bilježi Buhari, br. 6502)

Činite dobro radi Allaha, čak i ako to znači da se vratite Njemu ako ste bili daleko, i vidite kako se manifestuje Njegova ljubav prema vama.

– Jinan Yousef

upoznajposlanika.ba

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pratite nas

Zadnje dodano

Dnevni booster imana u vašem inboksu

Ostavite vašu email adresu i primajte kvalitetan sadržaj u vaš inbox.

Povezani članci