Moral

Ljubav prema supruzi…

Kad je Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u pećini Hira stigla prva Objava, pa se uplašio od onoga šta