Kako je Allah pripremao Muhammeda a.s., za misiju poslanstva?

Prije početka Objave, Poslanik a.s., prošao je kroz životne faze, koje možemo posmatrati kao svojevrstan odgojni proces.

Prije početka Objave, Poslanik a.s., prošao je kroz životne faze, koje možemo posmatrati kao svojevrstan odgojni proces. To je bila priprema Muhammeda a.s., za lakše podnošenje emaneta koje će preuzeti, zajedno sa poslanstvom. Pored njegovih urođenih moralnih, intelektualnih i drugih mogućnosti i osobina, Poslanik a.s., je morao biti pravilno odgojen, kako bi bio u mogućnosti ponijeti emanet prenošenja poziva cijelom čovječanstvu. Izučavanjem života Allahovog Poslanika a.s., primjećujemo određene odgojne faze, koje možemo posmatrati kao priprema za ono što slijedi.

Neke od tih faza su:

  1. Boravak u plemenu Benu Sa’d što je uticalo na izgradnju čiste naravi, razvijanje tijela i osjećaja, formiranje ideja i emocija;
  2. Otvaranje Poslanikovih a.s., prsa, kako je spomenuto u vjerodostojnim hadisima, bilo da je to bilo za vrijeme boravka u Benu Sa’du ili nakon primanja Objave. Bilo kako bilo, ovo je definitivno faktor koji je igrao jaku ulogu u pripremanju onoga koji će povesti čovječanstvo ka Allahu;
  3. Gubitak roditelja u ranom djetinjstvu, te njegov boravak, prvo kod djeda Abdul-Mutaliba, a nakon toga kod amidže Ebu Taliba, koji ga je štitio do svoje smrti. 
  4. Oslanjanje na sebe. Poznato je da je Muhammed a.s., za vrijeme boravka kod amidže Ebu Taliba, odlazio na trgovačka putovanja do Šama. Nakon povratka, čuvao je stoku, za naknadu. Sve je to utjecalo na razvijanje empatije prema slabima i ugroženima, potrebe oslanjanja na sopstvene mogućnosti i izbjegavanje oslanjanja na druge.
  5. Muhammed a.s., nije učestvovao u paganskim obredima koje su organizovala mekanska plemena, niti je, kao mladići, učestvovao u zabavama svojih vršnjaka. Dakle, bio je potpuno čist od svih djela i praksi koje bi implicirale na grijeh, makar to bilo i prije Objave. 
  6. Učešće Muhammeda a.s., u brojnim društvenim procesima i pregovorima. Prvo treba spomenuti velike sukobe koji su u predislamskoj historiji poznati kao Harbul-fudžar u kojem su učestvovale Kurejšije i njihovi saveznici iz plemena Benu Kinane, protiv plemena Kajsa Ajlana i njihovih saveznika. Poslanik a.s., nije direktno učestvovao u ovim ratovima, ali je kao mladić bio svjedokom tih procesa. Također, Allahov Poslanik, s.a.v.s., prisustvovao je, prije poslanstva, Vijeću uglednika (Hilful-fudul) na kojem su se glavešine i uglednici Kurejša zavjetovali na međusobnu slogu i pomaganje potrebnih i obespravljenih. Pored ovih događaja, svakakao treba spomenuti i događaj postavljanja Crnog kamena u kojem je on odigrao vrlo važnu ulogu.
  7. Život koji je proveo sa svojom suprugom Hatidžom r.a., koja mu je bila podrška u svakom smislu. Muhammed a.s., je živio u kući punoj ljubavi i suosjećanja, stabilnosti. Za vrijeme tog perioda, Poslanik a.s., je stekao veliko iskustvo trgujući, ali ono što je važnije jeste da je imao priliku u potpunosti upoznati društvo koje će vrlo brzo početi pozivati u islam. Hatidža r.a., je bila apsolutna podrška Muhammedu a.s., tokom čitavog svog života, sve do svoje smrti.
  8. Muhammed a.s., je zavolio osamljivanje i duboko razmišljanje. Odlazio je na brdo pored Meke, odvajao se od ljudi, njihovih običaja, razmišljao, pokušao odgovoriti na suštinska pitanja o smislu postojanja.

Sve ovo je bilo od velikog značaja za onoga koji će preko dvadeset godina primati Kur’an, provoditi ga u praksi, prenositi ga drugima, koji će se suprotstaviti mekanskim glavešinama. Ova priprema Muhammeda a.s., kao islamskog misionara i prenosioca Božje riječi, odvijala se direktno pod nadzorom Gospodara, što je i sam Poslanik a.s., potvrdio: “Odgajao me je moj Stvoritelj i on me je najljepše odgojio”

Prijevod i obrada: Adnan Ljevo

upoznajposlanika.ba

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pratite nas

Zadnje dodano

Dnevni booster imana u vašem inboksu

Ostavite vašu email adresu i primajte kvalitetan sadržaj u vaš inbox.

Povezani članci

Oaza u pustinji

Prošao je ovim dunjalukom i ostavio trag kakav niko nikada nije. Oporučio da poštujemo